Onze huisregels

4
02-12-2014
 • huisregels
 • bezoekersinfo
 • studiezaal
Studiezaal 1_klein Algemeen
 • De studiezaal is geopend op dinsdag en vrijdag van 09:30 tot 17:00 uur. Elke 2de zaterdag van de maand zijn wij ook geopend op zaterdag van 09:30 tot 16:00 uur. Je hebt dan toegang tot de publieksruimten. Overige ruimten kun je allen betreden in het bijzijn van een medewerker.
 • Bij een eerste bezoek vul je eenmalig een bezoekersregistratiekaart in bij de receptie. Bij elk volgend bezoek volstaat het dat uje je meldt bij de receptie. Aan het bezoek zijn geen kosten verbonden.
 • In de entreehal bevindt zich een garderobe, waar je je jas en/of tas kunt opbergen in afsluitbare kluisjes. Het is niet toegestaan om jas en/of tas mee te nemen in de studiezaal. Het archief is echter niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan je eigendommen.
 • Het archief is rookvrij.
 • Afgezien van een blindengeleidehond worden huisdieren niet toegelaten in het archief.

In de studiezaal
 • In de studiezaal zijn medewerkers die antwoord geven op je vragen en die kunnen helpen bij het vinden van de juiste weg in de studiezaal. Zij verrichten geen onderzoek.
 • Wij verzoeken je in de studiezaal zoveel mogelijk in stilte te werken.
 • Eten en drinken kan enkel in de kantine op de eerste verdieping.
 • Het gebruik van mp3-spelers of telefoons is toegestaan mits zij geen overlast geven voor andere bezoekers. Dit betekent dat telefoons op tril- of stiltestand dienen te staan. Telefonische gesprekken dienen niet gevoerd te worden in de studiezaal. Mp3-spelers e.d. dienen gebruikt te worden met koptelefoon, op zo´n volume dat de overige bezoekers hier geen last van hebben.

Aanvragen van stukken
 • Het aanvragen van stukken uit archieven en collecties gaat door middel van de aanvraagkaarten. Deze aanvraagkaarten staan in bakjes die op de tafels. Je mag maximaal drie stukken tegelijk in gebruik hebben. Voor elk stuk dat je wilt inzien, vul je een afzonderlijke aanvraagkaart in, tenzij het om opeenvolgende stukken van hetzelfde archief gaat. Aanvraagkaarten plaats je in het bakje op de balie.
 • Wij zullen er alles aan doen om een aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen. Hou wel rekening met enige wachttijd.
 • Een half uur voor sluitingstijd worden geen stukken meer uit het depot gehaald.

Raadplegen van stukken
 • Het is van groot belang dat je de stukken die je ter inzage krijgt zorgvuldig behandelt. Je mag deze dus niet beschrijven, vouwen, kreuken of op een andere manier beschadigen.
 • Van archiefbescheiden en collecties waarvan microfiches of andere vervangende dragers beschikbaar zijn, wordt het origineel niet ter inzage gegeven.
 • Een nieuwe aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als je tegelijk een eerder verstrekt stuk inlevert, of alle stukken die op één kaart zijn aangevraagd.
 • Gebruikte stukken lever je in bij de balie. Uiterlijk tien minuten voor sluitingstijd dienen alle aangevraagde stukken te zijn ingeleverd.
 • Voor het raadplegen van microfiches is het verplicht een insteekkaart te gebruiken. Deze staan in een bakje op de microfiche kasten.

Reproducties
Fotokopieën van microfiches kun je zelf maken met de daarvoor bestemde readerprinters. De kosten hiervoor zijn € 0,50 per stuk (A3 of A4).
Verzoeken voor fotokopieën van archiefstukken kunnen worden ingediend bij de balie in de studiezaal. De kopieën worden door de medewerker gemaakt. Je kunt ze direct of bij uw vertrek afrekenen. De kosten zijn € 0,50 per stuk (A3 of A4). Na het maken van de fotokopieën krijg je de stukken terug.
Vanwege de kwetsbaarheid van een groot aantal stukken, worden er geen fotokopieën gemaakt van:
 • stukken daterend van 1600 of eerder
 • gebonden archiefdelen
 • charters (perkament) en andere stukken van perkament en/of zegels
 • gekleurde afbeeldingen
 • alle archiefstukken, die materieel niet in goede staat verkeren
 • ingebonden registers, delen en banden uit archieven en collecties
 • stukken die groter zijn dan A3-formaat
 • stukken die niet openbaar zijn of waar auteursrechten op rusten
 • boeken die dateren van voor 1900 en boeken waarvan de band het niet toelaat
 • Tarieven kun je opvragen bij de balie, via de website of aan de receptie

Fotograferen
Fotograferen met eigen camera is toegestaan, wanneer je onderstaande bepalingen in acht te neemt:
 • Het gebruik van flitslicht en handscanners is verboden.
 • Het materiaal mag niet beschadigd worden tijdens het fotograferen.
 • Het materiaal dient openbaar te zijn en vrij van copyright te zijn.
 • Je bent te allen tijde gehouden aan de instructies van de medewerkers.

De kantine
De kantine, op de eerste verdieping, is voor bezoekers geopend.
Koffie, thee en chocolademelk is kosteloos verkrijgbaar bij de automaat.
Er is een lift naar de eerste verdieping.

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
De Wet Bescherming Persoonsgegeven (WBP, 1 september 2001) verplicht ons allen om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. De WBP geeft aan dat gegevensbestanden van nog levende personen alleen gebruikt mogen worden voor eigen gebruik en niet voor andere doeleinden.

Klachten
Heb je een klacht dan kun je je wenden tot een van de medewerkers. Je kunt je klacht ook e-mailen naar info@regionaalarchieftilburg.nl of schriftelijk richten aan Regionaal Archief Tilburg, Postbus 4265, 5004 JG Tilburg.
Indien de aard van je onderzoek het vereist, kan van de regels worden afgeweken na schriftelijke toestemming van het hoofd archief.

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag