Tarieven

8
02-12-2014
  • kopie
  • reproductie
  • kosten
  • tarieven
  • bezoekersinfo
receptie_kleinRegionaal Archief Tilburg maakt geen deel meer uit van de gemeente Tilburg. Maar we werken wel voor de gemeente Tilburg en andere gemeenten waar wij een contract mee hebben. Vanuit die functie hebben we nog steeds een legesverordening.

De legesverordening 2016 van de gemeente Tilburg heeft voor archivalia de volgende tarieven:
________________________________________
1.    Voor een fotokopie van een bij de gemeentearchivaris berustend stuk of gedeelte daarvan in de studiezaal    
    a. per fotokopie (A4 of A3)    € 0,50
    b. bij schriftelijke of digitale bestelling van bidprentjes, bevolkingsregisters, rechtelijke en notariële akten, krant per fotokopie exclusief afhandelingskosten    € 0,50
    c. bij het onder artikel 1., lid a vermelde tarief kan het hoofd dienstverlening per fotokopie 50 procent reductie verlenen aan scholieren, studenten en onderzoekers    € 0,25
    d. een authentieke kopie per akte    € 12,40
    e. afhandelingskosten voor het toezenden van kopieën, gedigitaliseerd materiaal (per e-mail) etc.    € 3, 55
    f. voor het downloaden van een bestand uit de digitale genealogische database (per bestand)    € 0,00

2.    Voor het verstrekken van een kopie van een bij de gemeentearchivaris berustende groot-formaat stukken zoals bouwtekeningen en plattegronden; per stuk (formaat van origineel groter dan A3)    € 15,75

3.     Voor downloads van beeldmateriaal (foto's en ansichtkaarten waarvan wij de auteursrechten bezitten) geldt:    
    hoge resolutie download    € 5,70 (via webwinkel)
    lage resolutie download is kosteloos

Gebruikersvergoeding bij het gebruik van afbeeldingen:
Gebruikersvergoeding bij publicaties (eenmalig per afbeelding) voor commerciële doelen is € 25. Bij twijfel of je publicatie commercieel is of niet, neem je contact op met Regionaal Archief Tilburg.
    
Buiten de leges hanteert Regionaal Archief Tilburg de volgende tarieven:
    Algemeen     
1.    Bezoek aan Regionaal Archief Tilburg    
    a. bezoek aan Studiezaal    vrije toegang
    b. inzage archiefstukken    vrije toegang
2.    Onderzoek; per kwartier    € 13,95
3.    Administratie- en verzendkosten voor toezenden van materiaal (zowel per post als via e-mail); per opdracht       € 8,05
4.    Spoedtarief (toeslag bovenop regulier tarief); per opdracht    € 13,95
5.    Koffie/thee/warme chocolademelk uit automaat kantine: per kopje    kosteloos
6.    Rondleidingen (maximaal 15 personen per rondleider)    
    a. Particulier; per uur    € 50,00
    b. Onderwijs BO (per klas); per uur (bij 1,5 uur afronden naar 2 uur)    € 50,00
    c. Onderwijs VO (per klas); per uur (bij 1,5 uur afronden naar 2 uur)    € 50,00
    d. Onderwijs ROC/MBO (max. 15 studenten); per uur    € 50,00
    e. Onderwijs HBO/WO (max. 15 studenten); per uur    € 50,00
        
7.    Cursusgelden    
    a. Stamboomonderzoek voor beginners (6 bijeenkomsten); per cursus    € 99,00
    b. Oud Schrift voor beginners / gevorderden (6 bijeenkomsten); per cursus    € 99,00
    c. Cursus huizenonderzoek (4 bijeenkomsten); per cursus    € 84,00
    d. Cursus Familiegeschiedenis (digitaal en 3 bijeenkomsten); per cursus     € 84,00
8.    Meewerken aan exposities van derden (op locatie)    
    a. kosten voorbereiding en inrichting; per kwartier    € 13,95
    b. voorrijkosten (indien van toepassing); per expositie    € 49,35
    c. extra kosten materiaal, transport (groter vervoer) en uitleenkosten; per situatie    p.m
9.    Verhuur zaalruimte    
    a. verhuur educatieruimte; per dagdeel    € 125,00
    b. verhuur vergaderruimte; per dagdeel    € 125,00
    c. verhuur studiezaal; per evenement      € 250,00
    d. diverse ruimtes locatie TextielMuseum


Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag