Nieuwe archieftoegang op de website (13)

13
29-08-2016
 • gemeentepersoneel
 • Tweede Wereldoorlog
 • zuivering
 • zuiveringscommissie
 • Oisterwijk
 • Tilburg
 • zuiveringsbesluit

Burgemeester Jan van de Mortel 1945
012. Zuiveringscommissies Tilburg, 1944-1947.  0,125 meter

Op 21 november 1944 werd de Commissie van Advies inzake toepassing van het Zuiveringsbesluit ten aanzien van gemeentepersoneel (C.A.Z.G.) door burgemeester mr. Jan van de Mortel geïnstalleerd. De commissie diende de burgemeester te adviseren over de eventuele maatregelen voor het gemeentepersoneel, die hiervoor in aanmerking zou komen. In de adviescommissie hadden de volgende personen zitting: voorzitter prof. mr. E. Gimbrère, geneesheer-directeur van het St.-Elisabethziekenhuis en verder de drie leden collega dr. I. Buchem, geneesheer-directeur van het St.-Elisabethziekenhuis, F. Hoogers, voorzitter van de Katholieke Arbeidersbeweging en Th. van Mierlo, directeur van het Gasbedrijf, later commissaris van het Militair Gezag. . Plaatsvervangende voorzitter was mr. J. van der Valk en de plaatsvervangende leden C. Kuit, dr. W. de Kort en J. Poort. Secretaris was H. de Leeuw, ambtenaar van de gemeentesecretarie. De laatste vergadering vond plaats op 15 juli 1947.

De zuiveringscommissie was een gevolg van het zuiveringsbesluit van koningin Wilhelmina betreffende ambtenaren waarover twijfel bestond over hun houding en gedragingen tijdens de Duitse bezetting. De C.A.Z.G. onderzocht het onvaderlandslievende gedrag van het gehele gemeentepersoneel, inclusief het politiepersoneel. Op grond van het onderzoek adviseerde de C.A.Z.G. de burgemeester over te nemen maatregelen. Gevolg kon zijn dat de ambtenaar ontslagen of geschorst werd. Vertrouwensmannen dienden onder het personeel aanwezige klachten en beschuldigingen te verzamelen en eventueel door te sturen aan de commissie.

Naast het archief van de zuiveringscommissie Tilburg bevat het archief ook documenten van andere zuiveringscommissies. Zo bevat het archief bevat het commissiearchief van het gemeentelijke politiecorps. De commissaris van politie J. Veltman was voorzitter hiervan.

 

Niet openbaar
Het archief is wegens de werking van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) niet openbaar. Toestemming tot raadpleging van de documenten kan schriftelijk worden aangevraagd.

 

Publicatie

John Veldhuis, Het gemeentebestuur en de zuivering, in: De Lindeboom, 8 (1984)
p. 53 - 78.

 

1 comment

Reageren
 1. Martina | Sep 07, 2016
  De kop van het nieuwsbericht zegt dat er een toegang op de website is gepubliceerd, maar ik zie alleen de inleiding op de toegang. Om begrijpelijke reden overigens. Misschien even de kop aanpassen?

  Reageren

  Contact en informatie
  sluit Hulp nodig?
  We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
  Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

  sluit Online op dit moment
  chatOnline -
  Stel een vraag